ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ L ΔΡΑΜΑ

Εκπαιδευτές

Όλοι οι εκπαιδευτές της L Δράμα είναι πιστοποιημένοι και άρτια εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να παρέχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία εκμάθησης οδήγησης. Υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους και παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια έτσι ώστε να γνωρίζουν όλες τις εξελίξεις στον τομέα τους.

Σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία τους παρέχουν στον εκπαιδευόμενο όλες τις ικανότητες και γνώσεις που απαιτούνται έτσι ώστε να αποκτήσει το δίπλωμα του γρήγορα και κυρίως να γίνει ένας ασφαλής οδηγός.

 


 

Σύντομα τα βιογραφικά των εκπαιδευτών και των υπόλοιπων ανθρώπων της Lδράμα..