ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Άδεια Οδήγησης ΜοτοποδηλάτουΕιδικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τη χορήγηση Άδειας Οδήγησης Μοτοποδηλάτου (έως 50 κ.ε.)

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά :

1) Υποψήφιοι χωρίς άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, 18 ετών και άνω.

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για Τροχαία).
5. Ένα παράβολο των 90 € από την Εθνική Τράπεζα (για εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.)

Βιβλία για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 

2) Υποψήφιοι Ανήλικοι (16 - 18 ετών)

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
4. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες (2 για Ιατρούς και 2 για Τροχαία).
5. Ένα παράβολο των 90 € από την Εθνική Τράπεζα (για εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.)
10. Δυο υπεύθυνες δηλώσεις από τους γονείς με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, όπου δηλώνουν ότι επιτρέπουν στον ανήλικο να αποκτήσει άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου.

Βιβλία για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 

3) Υποψήφιοι Αλλοδαποί ανήλικοι/ενήλικοι χωρίς άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ανάλογα της περίπτωσης και επιπλέον:
Φωτοτυπία Διαβατήριου.
Φωτοτυπία άδειας παραμονής και εργασίας.

Βιβλία για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 

4) Υποψήφιοι που έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (χορηγείται από την Τροχαία).
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
3. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος αυτοκινήτου (επικυρωμένο).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία δηλώνονται : ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα, και τα πλήρη στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του.
5. Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες.
6. Διπλότυπο είσπραξης 7,04 € (από Εφορία).
7. Διπλότυπο είσπραξης 3 € υπέρ Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από Εφορία).
8. Ένσημο ΕΛ. ΑΣ. 3 € (από την Τροχαία).
9. Λογαριασμός Δ.Ε.Κ.Ο. (Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. - Ε.Υ.Δ.Α.Π.)

Βιβλίο για εξέταση:
θΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ

 

5) Υποψήφιοι Αλλοδαποί που έχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (αναγνωρισμένη)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον:
Φωτοτυπία Διαβατήριου.
Φωτοτυπία άδειας παραμονής και εργασίας.